border shadow
shadow
ENGLISH  

 

A 12. számú Jogtanácsosi Munkaközösséget három jogtanácsos alapította Budapesten 1983-ban. A jogi tevékenységet újraszabályozó törvény 1991. évi hatálybalépése - mely lehetővé tette a jogi végzettségű magyarországi magánszemélyek részére ügyvédi irodák alapítását - az Iroda tevékenységi körének és a tagok számának gyors bővülését eredményezte olyannyira, hogy a tagok létszáma 1991 októberére 16 főre duzzadt. Az Iroda 1993 februárjában végrehajtott első átszervezését követően Simon, Bűrös és Társai, majd ismételt átalakításait követően előbb Simon & Petz, majd 2013 augusztusa óta L.S. Simon Ügyvédi Iroda néven működik.

Az irodai és egyéb kisegítő alkalmazottak mellett az Iroda budapesti székhelyén jelenleg egy ügyvéd tag, dr. Simon László dolgozik.

Dr. Simon László több mint negyven év szakmai gyakorlattal, valamint harminc évet meghaladó tagsági jogviszonnyal rendelkezik, és a magyaron kívül angol, illetve német nyelven is nyújt ügyvédi szolgáltatást.

Az iroda Az Iroda kiemelt figyelmet fordít az eseti és tartós megbízások egyensúlyának fenntartására. Tevékenysége kiterjed az érintett felek kormányszervekkel, államigazgatási szervekkel és bíróságokkal fennálló komplex kapcsolatára is.

Az Iroda a kezdetektől, azaz 1983 óta foglalkozik a külföldi kockázati tőkebefektetők, illetve egyéb külföldi beruházók magyarországi tevékenységének segítésével, beleértve az ígéretes új cégekben történő részesedésszerzést, saját - magyarországi székhelyű - vállalatok vagy vegyes vállalatok alapítását is. A segítségnyújtás kiterjed az ezekkel kapcsolatos bejegyzési eljárások intézésére, valamint a külföldiek magyarországi vállalkozási tevékenységének folytatásához szükséges engedélyek beszerzésére is.

Az L.S. Simon Ügyvédi Iroda kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezik az alábbi területeken:

Szerzői jogi kérdések és licencszerződések:

Az Iroda tagja több, mint harminc év óta folyamatos jogi szolgáltatást nyújt egy, a kényes dokumentumok (útlevelek, bankjegyek, zárjegyek, stb.) tervezéséhez és gyártásához szükséges legkorszerűbb szoftverek, biztonsági jelek, berendezések és technológiák fejlesztésére valamint forgalmazására alapított, nemzetközileg elismert és sikeres magyar vállalatcsoport és annak külföldi vállalatai részére. Ennek során az Iroda jelentős tapasztalatokra tett szert a szerzői jogok, a szabadalmak, know-how, a nemzetközi titoktartási és licencszerződések, illetve az ezekkel kapcsolatos egyéb problémák területén.

Társasági jog, beleértve az M&A típusú ügyleteket is:

Az Iroda számtalan cégbejegyzéshez, cégalapításhoz, cégfelvásárláshoz és átszervezéshez, valamint összeolvadási tranzakcióhoz nyújtott segítséget. Ennek egyik fontos állomása volt az egyik nemzetközileg is ismert magyar orvosi műszergyártó állami vállalat 1987-88. év során különböző részvénytársaságokká és korlátolt felelősségű társaságokká történt átszervezése, mely a maga nemében első volt az országban. Az Iroda által segített ezen átszervezés különlegessége abban rejlett, hogy az említett nagyvállalat több kisebb részvénytársasággá, illetve korlátolt felelősségű társasággá és az ezeket összefogó holdinggá történő átszervezése, majd privatizációja még a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989-es törvény elfogadása előtt megtörtént. Az átszervezés során szerzett tapasztalatok jelentős mértékben hozzájárultak az ezt követően kibocsátott jogszabályok kidolgozásához.

Az Iroda kiemelkedő szerepet játszott több magyar állami nagyvállalat hasonló módon történő átszervezésében és értékesítésében, valamint több külföldi kockázati tőkebefektető társaság magyarországi cégekben történő részesedésszerzésében.

Ezek között említhető – egyebek mellett - egy jelentős hollandiai kockázati tőketársaság részesedésszerzése a legjelentősebb magyarországi, mobiltelefonokat szervizelő társaságban, Finnország egyik legnagyobb vállalata két magyar cégben lévő részesedésének e cég üzletpolitikája megváltozása miatti eladása, illetve egy amerikai kockázati tőketársaság több magyar telekommunikációs cégben történő részesedésszerzése.

Kereskedelmi tranzakciók, külkereskedelmi és fővállalkozási ügyletek:

Az Iroda jóval több, mint háromszáz, a kicsi induló magyar vállalkozásoktól, a nagy multinacionális társaságokig terjedő céget képviselt már különféle típusú kereskedelmi tranzakcióik során. Ennek kapcsán az Iroda nagy gyakorlatra tett szert a nemzetközi kereskedelmi, illetve egyéb külföldi jog, valamint a magyar polgári- és eljárásjog rendelkezéseinek alkalmazása terén, illetve számos fontos szerviz, karbantartási, lízing, franchise, licenc, képviseleti, disztribúciós és fővállalkozási szerződés kidolgozásában vett tevékenyen részt.

Ezek közül is kiemelkedik az az ügylet, melynek keretében az Iroda az egyik legnagyobb finn vállalat részére nyújtott segítséget egy budapesti villamos erőmű fővállalkozásban történő megvalósításához.

Az Iroda több, mint három évtizede folyamatosan segíti egy telekommunikációs és szórakoztató elektronikát gyártó és forgalmazó, vezető japán multinacionális cég magyarországi vállalatát, illetve jelenlegi fióktelepét. Ennek keretében az Iroda számos forgalmazási-, szerviz- és karbantartási szerződést, valamint jogi szakvéleményt készített, illetve több peres eljárásában is képviselte e céget.

A licencszerződésekkel, az üzleti titkok és szellemi alkotások védelmével, illetve a versenyjoggal kapcsolatos kérdésekben az Iroda folyamatosan tanácsokkal látja el a radioaktív diagnosztikumok gyártásával és értékesítésével foglalkozó vezető magyar céget, és részére számos jogi szakvéleményt és szerződéstervezetet készített.

Különféle peres eljárások, választott-bírósági eljárás:

Az Iroda több nagyfontosságú ügyben látta, illetve látja el ügyfelei képviseletét, mind az elsőfokú, mind a fellebbviteli bíróságok, illetve a választott-bíróságok előtt. Az Iroda munkája kiterjed a felszámolási és versenyjogi eljárásokra, illetve a peres eljárások szerzői jogi vetületére is.

Ingatlan tranzakciók:

Az Iroda jogi szolgáltatást nyújtott több magyar bank és magánszemély részére különféle ingatlanok vétele, bérbeadása és eladása során, illetve egy osztrák ingatlanfejlesztő cég Budapest belvárosában végrehajtott irodaház-beruházásának megvalósításához és az épület ezt követő bérbeadásához.

Emellett szorosan együttműködött egy német befektetőcsoporttal egy budapesti ingatlanfejlesztésben, illetve az ennek eredményeként felépült lakóház ezt követő értékesítésében.

Telekommunikáció:

Irodánk tagja – a magyarországi telekommunikációs piacban rejlő hatalmas fejlődési potenciált igen korán felismerve – figyelmét már 1989-ben e területre fókuszálta.

Ennek eredményeként számos önkormányzat és egy magyar cég jogi tanácsadójaként részt vett 19 magántulajdonú helyi telefon- és kábeltévé-társaság magyarországi alapításában.

Ezt a honlapot az L.S. Simon Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó szabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

       
Minden jog fenntartva 2021 © L.S. Simon Ügyvédi Iroda készítette az iStream
Az irodáról Tagok Hasznos linkek Kapcsolat